Cộng đồng

Chuyến hồi hương của Tiến sĩ Stanford

Cập nhật lúc 02-07-2015 17:38:10 (GMT+1)

Duy Thức chia cuộc sống theo tam trụ: nghiên cứu, đóng góp xã hội và kinh doanh. Dù vững cả 3 chân, nhưng anh chỉ dám nhận là nhà nghiên cứu giỏi.... Chi tiết
Trang:   1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo